Dr. pacienților

Declaratia promovarii drepturilor pacientilor In Europa

 drepturilor pacienților în statele europene membre ale OMS
extras 

1.1. Fiecare are dreptul la respect al persoanei sale ca fiinta umana.
1.2. Fiecare are dreptul la auto-determinare.
1.3. Fiecare are dreptul la integritate fizica si mentala si la securitatea propriei sale
persoane.
1.4. Fiecare are dreptul la respect pentru propria sa confidențialitate.
1.5. Fiecare are dreptul de a avea propriile sale valori morale si culturale, si dreptul de a i se respecta convingerile filozofice si religioase.
1.6. Fiecare are dreptul la o protectie a sanatatii, atat cat este disponibila prin măsuri adecvate de prevenire a maladiilor si Ingrijiri de sanatate, si la posibilitatea de a urmări atingerea celui mai Înalt nivel de sănătate posibil.
2. Informarea
2.1. Informatiile despre serviciile de sanatate si despre cel mai bun mod de a le utiliza, trebuie sa fie disponibile publicului, pentru a putea beneficia de ele toți cei interesati.
2.2. Pacientii au dreptul de a fi complet informati asupra starii lor de sanatate, inclusiv asupra factorilor medicali ai condiției lor; despre procedurile medicale propuse, despre riscurile potențiale si beneficiile fiecarei proceduri; despre alternative la procedurile propuse, inclusiv efectul non-tratamentului; si despre diagnostic, prognoza si progresul tratamentului.
2.3. Informatiile pot fi refuzate pacientilor In mod exceptional atunci cand exista un motiv Intemeiat pentru a crede ca aceasta informație le-ar cauza un mare rau, fara nici un fel de excepție a unor posibile efecte pozitive.
2.4. Informatiile trebuiesc comunicate pacientilor Intr-un mod adecvat cu capacitatea lor de Înțelegere, minimalizând folosirea unor termeni nefamiliari de terminologie tehnica. Daca pacientul nu vorbeste limba comuna, trebuie sa existe o forma de interpretare disponibila.
2.5. Pacientii au dreptul ca, la cererea lor expresa, sa nu fie informati.
2.6. Pacientii au dreptul sa aleaga cine, daca exista cineva, sa fie informat In locul lor.
2.7. Pacientii ar trebui sa aibe posibilitatea de a obtine o a doua parere.
2.8. Atunci cand sunt internati Intr-o institutie de Ingrijiri de sanatate, pacientii trebuie sa fie informați despre identitatea si statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate care au grija de ei si de orice reguli si obiceiuri care au legătura cu sederea si Ingrijirea lor.
2.9. Pacientii trebuie sa fie capabili sa ceara si sa li se dea un sumar scris al diagnosticului,al tratamentului si Îngrijirilor lor atunci cand se externeaza dintr-o instituție de Îngrijiri de sanatate.
3. Consimtamantul
3.1. Acordul informat al pacientului este un imperativ pentru orice interventie medicala.
3.2. Un pacient are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala. Implicațiile refuzului sau opririi unei astfel de intervenții trebuie explicate cu grija pacientului.
3.3. Atunci cand un pacient nu este capabil sa-si exprime vointa si cand este necesara o intervenție medicala urgenta, acordul pacientului se poate deduce, doar dacă nu este evident, dintr-o exprimare anterioara a voinței, ca Intr-o astfel de situatie, consimțământul ar fi refuzat.
3.4. Atunci cand este necesar consimtamantul unui reprezentant legal si cand intervenția este absolut urgenta, aceasta se poate face, dacă nu este posibil sa se obtina la timp consimțământul reprezentantului.
3.5. Atunci cand se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientii (fie ei minori sau adulți), trebuie oricum sa fie implicați In procesul de luare a deciziei, atat cat permite capacitatea lor de Înțelegere.
3.6. Daca un reprezentant legal refuza sa-si dea consimtamantul, iar daca doctorul sau altfurnizor este de parere ca interventia este In interesul pacientului, atunci hotărârea trebuie transferata unui tribunal sau unei alte forme de arbitraj.
3.7. In toate celelalte situatii In care pacientul nu este capabil sa-si dea consimtamantul si In care nu exista un reprezentant legal sau unul desemnat de către pacient In acest scop, trebuiesc luate decizii adecvate pentru a substitui procesul de luare a deciziilor, luând In considerare ceea ce se știe si, pe cat posibil, ce se poate presupune despre dorințele pacientului.
3.8. Consimtamantul pacientului este cerut pentru pastrarea si folosirea tuturor substanțelor corpului omenesc. Consimțământul se poate presupune atunci cand acestea trebuiesc folosite In cursul diagnosticului, tratamentului si Ingrijirilor pacientului respectiv.
3.9. Consimtamantul informat al pacientului este necesar pentru participarea la procesul de Învățământ medical clinic.
3.10. Consimtamantul informat al pacientului este imperativ pentru participarea sa la cercetarea științifica. Toate protocoalele trebuiesc supuse unor proceduri de revizuire etica, adecvata.  O astfel de cercetare nu trebuie făcuta asupra celor care nu sunt capabili sa-si exprime voința, cu exceptia obtinerii consimtamantului unui reprezentant legal si daca cercetarea poate fi In interesul pacientului. Ca o excepție de la cerinta ca implicarea sa fie In interesul pacientului, o persoana handicapata poate fi implicata Intr-o cercetare de observație care nu reprezinta un beneficiu direct asupra sănătății sale, daca acea persoana nu face obiectiuni, riscul si/sau afectarea sunt minime, iar cercetarea are o valoare semnificativa si nu sunt disponibile alte
metode alternative sau alti subiecti pentru cercetare.
4. Confidentialitatea
4.1. Toate informatiile despre starea de sanatate a pacientului, despre conditia medicala, diagnostic, prognoza si tratament si toate informatiile cu caracter personal trebuiesc păstrate confidential, chiar si dupa moarte.
4.2. Informatiile confidentiale pot fi divulgate doar daca pacientul Isi da consimțământul explicit sau dacă legea susține acest lucru In mod expres. Consimtamantul se poate presupune atunci când informatiile sunt divulgate altor furnizori de Îngrijiri de sănătate implicați In tratamentul pacientului.
4.3. Toate datele despre identitatea pacientului trebuiesc protejate. Protectia acestora trebuie sa fie adecvata cu modul lor de stocare. Substanțele umane din care deriva date care pot fi identificate trebuiesc protejate corespunzător.
4.4. Pacientii au drept de acces la dosarele lor medicale, la Inregistrarile tehnice si la orice alte dosare care au legătura cu diagnosticul, tratamentul si Ingrijirile primite sau cu părți din acestea. Un astfel de acces exclude date referitoare la terți.
4.5. Pacientii au dreptul sa ceara corectarea, completarea, stergerea, clarificarea si/sau aducerea la zi a datelor personale si medicale referitoare la ei si care sunt incorecte, incomplete, ambigue sau depășite sau care nu sunt relevante pentru diagnostic, tratament si Ingrijiri.
4.6. Nu poate sa existe nici un amestec In viata privata, familiala a pacientului cu excepția situației In care aceasta este necesara pentru diagnosticul pacientului, pentru tratament si Îngrijiri, si numai daca pacientul Isi da consimțământul.
4.7. Interventiile medicale trebuiesc facute doar atunci cand exista un respect adecvat pentru viata privata a individului. Aceasta înseamna ca o anume interventie se poate face doar in prezenta acelor persoane care sunt necesare pentru intervenție, doar daca pacientul nu cere altceva.
4.8. Pacientii internati In institutiile de sanatate au dreptul sa se astepte la facilitati fizice care asigura confidențialitatea, mai ales atunci cand furnizorii de servicii de sanatate le oferă Ingrijiri personale sau executa examinări si tratamente.
5. Ingrijiri si tratament
5.1. Fiecare are dreptul sa primeasca Ingrijiri de sanatate adecvate cu nevoile sale de sănătate, inclusiv Ingrijiri preventive si activitati care au ca scop promovarea sănătății. Serviciile ar trebui sa fie disponibile si accesibile In mod echitabil, fara discriminare si In conformitate cu resursele financiare, umane si materiale disponibile Într-o societate data.
5.2. Pacientii au dreptul colectiv la o anumita forma de reprezentare la fiecare nivel al sistemului de Îngrijiri de sănătate, In probleme referitoare la planificarea si evaluarea serviciilor, inclusiv limitele, calitatea si functionarea Îngrijirilor acordate.
5.3. Pacientii au dreptul la o calitate a Ingrijirile care este marcata atat de standarde tehnice ridicate cât si de o relație umana Intre pacient si furnizorii de servicii de sanatate.
5.4. Pacientii au dreptul la continuitatea Ingrijirilor, inclusiv la cooperare Intre toți furnizorii de Îngrijiri de sănătate si/sau institutiile care pot fi implicate In diagnostic, tratament si Ingrijiri.
5.5. In Imprejurarile In care furnizorii trebuie sa aleaga Intre pacientii potentiali pentru un anume tratament care exista In masura limitata, toti pacientii pentru acel tratament au dreptul la o procedura de selectie cinstita pentru tratamentul respectiv. Alegerea trebuie sa se bazeze pe criterii medicale si trebuie facuta fara discriminare.
5.6. Pacientii au dreptul sa aleaga si sa schimbe doctorul sau pe ceilalti furnizori de servicii de sănătate si instituția de Ingrijiri de sanatate, daca aceasta este compatibila cu funcționarea sistemului de Ingrijiri de sănătate.
5.7. Pacientii pentru care nu mai exista motive medicale de internare Intr-un institut de Îngrijiri de sanatate au dreptul la o explicație cuprinzatoare Inainte de a fi transferati Într-un alt loc sau de a fi trimisi acasa. Transferul poate avea loc numai după ce o alta instituție de Îngrijiri de sanatate a acceptat sa primeasca pacientul. Atunci când acesta este externat si cand conditiile sale o cer, serviciile comunitare si cele la domiciliu trebuie sa fie
disponibile.
5.8. Pacientii au dreptul sa fie tratati cu demnitate In legatura cu diagnosticul lor, cu tratamentul si Ingrijirile, care trebuiesc acordate cu respect pentru cultura si valorile acestora.
5.9. Pacientii au dreptul sa se bucure de sprijin din partea familiilor, rudelor si prietenilor In timpul Ingrijirilor si tratamentului si sa primeasca sprijin spiritual si sfaturi tot timpul.
5.10. Pacientii au dreptul de a-si usura suferintele In conformitate cu starea actuala a cunoștințelor.
5.11. Pacientii au dreptul la Ingrijiri terminale umane, pentru a putea muri cu demnitate.
6. Aplicarea
6.1. Exercitarea drepturilor din acest document implica faptul ca sunt stabilite mijloace adecvate In acest scop.
6.2. Pacientii trebuie sa se poata bucura de aceste drepturi, fara discriminare.
6.3. In exercitarea acestor drepturi, pacientii trebuie sa fie supusi doar la acele limite care sunt compatibile cu instrumentele drepturilor umane si In conformitate cu o proceduraprevazuta de lege.
6.4. Daca pacientii nu pot beneficia ei Insisi de drepturile din acest document, acestea ar trebui exercitate de reprezentantul lor legal sau de o persoana desemnata de către pacient In acest sens; atunci cand nici o astfel de persoana sau reprezentant legal nu a fost desemnata, ar trebui luate alte măsuri pentru reprezentarea pacienților.
6.5. Pacientii trebuie sa aibe acces la asemenea informatii si sfaturi care sa le permita sa-si exercite drepturile stabilite In acest document. Acolo unde pacientii simt ca drepturile nu le-au fost respectate, atunci ar trebui ca ei sa poată face o plangere. Pe langa faptul ca pot recurge la tribunal, ar trebui sa existe mecanisme independente, la nivel instituțional si la alte nivele care sa faciliteze procesul de comunicare, arbitrare si judecare a plângerilor.  Aceste mecanisme ar trebui, printre altele, sa asigure ca informațiile In legatura cu
procedurile de plangeri sunt disponibile pacientilor si ca o persoana independenta este accesibila si disponibila pentru ei, pentru a se consulta referitor la modul de acțiune cel mai adecvat.  Aceste mecanisme ar trebui sa asigure mai departe ca, acolo unde este necesar, exista asistenta disponibila pentru pacienti. Acestia au dreptul ca plângerile lor sa fie examinate si considerate In mod drept, complet, efectiv si prompt si sa fie informați despre rezultatul acestor examinări.
7. Definitii
In aceste Principii ale Drepturilor Pacientilor In Europa au fost folositi urmatorii termeni,
avand urmatoarele Intelesuri:
PACIENTI
Utilizatori ai serviciilor de sanatate, fie ei sanatosi sau bolnavi.
DISCRIMINARE
Distinctie Intre persoane aflate In situatii similare, pe baza rasei, sexului, religiei, optiunilor politice, originii nationale sau sociale, asociatiei cu o minoritate nationala sau antipatiei personale.
INGRIJIRI DE SANATATE  Servicii medicale, de nursing sau servicii combinate acordate de furnizorii de servicii de sanatate si de institutiile de sanatate.
FURNIZORI DE INGRIJIRI DE SANATATE
Medici, nurse, stomatologi sau alti profesionisti de sanatate.
INTERVENTIE MEDICALA
Orice examinare, tratament sau alt act care are scopuri de diagnostic preventiv, terapeutice sau de reabilitare si care sunt acordate de un medic sau de un alt furnizor de servicii de sanatate.
INSTITUTIE DE INGRIJIRI DE SANATATE
Orice facilitate de Ingrijiri de sanatate cum ar fi spitalul, institutiile pentru handicapati sau caminele de batrani.
INGRIJIRI TERMINALE
Ingrijiri acordate unui pacient atunci cand nu mai este posibil sa-i se Imbunatateasca prognoza fatala a starii bolii sale, cu mijloacele de tratament disponibile, precum si Ingrijirile acordate In apropierea mortii.